Vad är Broken te?

Assam Satrupa Broken TGFBOP prov

Broken te är gjort av teblad som finfördelats. Det gör att smaken på teet utvecklas snabbare i koppen, att volymen minskar så att det blir billigare att frakta, men också möjligt att få ner i en tepåse. De små, likformiga bladen gör det också lättare att blanda olika teer och få ett resultat som ser homogent ut. Finfördelade teblad gör också att det inte går att se på bladen vilken kvalitet av teblad som använts, så oftast är Broken teer gjorda av te av lägre kvalitet.

Ett te av klassificeringen Broken känner du igen på bokstaven ”B” i graderingen, t.ex. BOP, Broken Orange Pekoe.

Vi köper nästan alltid bara in helbladsteer, men ibland hittar vi ett Broken te som håller måttet och då köper vi! Här hittar du våra Broken-teer.

Blad av Assam Satrupa Broken

What Our Clients Say
3981 recensioner