Broken

Broken te är teblad som finfördelats. Det gör att smaken på teet utvecklas snabbare i koppen, att volymen minskar så att det blir billigare att frakta, men också möjligt att få ner i en tepåse. De små, likformiga bladen gör det också lättare att blanda olika teer och få ett resultat som ser homogent ut.

Independently verified
2252 recensioner