Miljö och sociala villkor

EU-ekologisk certifieringkrav_marke_rgb

Idag lyfter många företag fram ”hållbarhet” och olika grader av miljöanpassning på någon sida på sin webb. Men finns det grund för påståendena och finns miljötänket med i vardagen? Här vill vi förklara hur vi tänker kring vårt företags miljöpåverkan.

Ekologiskt te

Allt Pekoes te är ekologiskt odlat. Det betyder att de är odlade utan syntetiska bekämpningsmedel och konstgödsel, som görs av fossila bränslen. Konsekvensen blir ett bättre kretslopp, tack vare att man inte för in gödsel av fossila källor i produktionen, utan gödslar med naturgödsel och kompost. Ekologiska teodlingar har generellt också större mångfald av växtlighet för att motverka erosion och göra odlingen livskraftig.

Certifierat ekologiskt

Teerna är märkta med EU:s märke för ekologiskt jordbruk. Vi är certifierade för införsel, ompackning och försäljning av ekologiskt te enligt EU:s förordning 834/2007 av SMAK AB: SE-EKO-03. Vi är också KRAV-certifierade. Ladda ner vårt certifikat här.

Klimatpåverkan

En livscykelanalys av klimatpåverkan av te från Darjeeling visar att den stora delen av klimatpåverkan ligger närmare oss själva än vi kan tro.

  1. Vattenkokning vid bryggning. 70%
  2. Odling och bearbetning. 10%
  3. Distribution och försäljning. 2,2%
  4. Transport från ursprungslandet. 2%.

För att minska teets klimatpåverkan behöver vi alltså använda förnybara källor för elproduktionen när vi kokar vårt vatten! Välj Bra Miljöval.

Den energikrävande processen för att göra te av bladen – där tebladen vissnar, rullas och torkas i flera steg som kräver värme – skulle kräva energieffektivisering genom teknikutveckling. Detta är svårt i en konservativ och ekonomiskt pressad bransch. Alternativt skulle en omställning till förnybart producerad elektricitet i ursprungsländerna kunna ge kraftigt minskad klimatpåverkan. Även här krävs investeringar. Här kanske vi som tehandlare och konsumenter kan hjälpa till? Förutsättningarna för solenergi borde vara goda.

Transporter från producent till oss

Våra teer fraktas med containerfartyg till Tyskland och vidare med tåg och lastbil till oss. Vi köper av miljöskäl inte in de flygfraktade teer som på våren flygs in som primörer från Darjeeling till Europa, och inte heller småpartier direkt från odlare, eftersom dessa då måste transporteras med flyg.

Förpackningar

Våra provpåsar är gjorda av cellofan/biofilm som är komposterbar. 100- och 250-gramspåsarna är av rent kraftpapper. De större förpackningarna är av papper med tunna skikt av plast och aluminium, som tyvärr behövs för att vi ska kunna garantera teets kvalitet vid förvaring. Metallburkarna är av järnplåt, med en livsmedelsgodkänd lack på insidan. KRAV-märkt te har extra hårda regler för förpackningar, och våra förpackningar uppfyller dessa krav.

Emballage

Vi packar din beställning i antingen återbrukat material, FSC-märkta kartonger eller ett tunt papperskuvert.

Frakt

Alla paket under 2 kg skickar vi med PostNord Varubrev, över med MyPack. PostNord hämtar hos oss med ordinarie lantbrevbärare, så ingen extra hämtning behövs. Vi levererar till PostNord med elbil eller biogasbil när vi behöver lämna efter ordinarie hämtningstid.

Sociala villkor

KRAV-märkt te har högre krav på sig för sociala villkor. Läs mer här.

Många teplantager är kvarlevor från kolonialtiden och det märks även på arbetarnas villkor, där plockare och övriga arbetare ofta får dåligt betalt. Att förändra de systemen tar tid, och vår möjlighet att påverka som mindre handlare är liten. Läs gärna Annas inlägg om livet på tegården Makaibari.

Vi prioriterar tegårdar som har FLO-certifiering när vi väljer te, även om vi ännu av kostnadsskäl inte Fairtrade-märkt oss. Genom att vi säljer teer från enskilda tegårdar är det lättare att ha närkontakt med ursprunget och själv bilda sig en uppfattning. Därför väljer vi tegårdar som på något vis uppvisar ett aktivt socialt förbättringsarbete framför gårdar som inte gör det. Vi försöker ge så mycket information vi kan genom att länka vidare till källor på nätet om varje producent.

Är teet genmodifierat?

Att teet är ekologiskt certifierat är en garanti för att det är odlat med icke genmodifierade växter.

What Our Clients Say
3935 recensioner