Press

Pekoe vill slå ett slag för det goda, rena teet!

Vi berättar gärna mer, hjälper dig med tekompetens, och du får gärna smaka våra teer. Slå en signal!

Mats Thorburn, mats@pekoe.se, 0701-73 93 99.
Ylva Fontell, ylva@pekoe.se, 070-17 15 285.

Kopp svart te EarlGrey, ekologiskt odlat

Förtroendemärke