Varför ekologiskt te?

South India: Gaur in Valparai
South India: Gaur in Valparai

Ekologiskt odling ökar samspelet med naturen och dess vilda växter och djur. Denna Gaur – ett stort oxdjur som lever i teets ursprungsområden – vilar i en teodling i Valparai. Tänk på den när du dricker ditt South Indian Iyerpadi! Foto: Prithvi1989/CC-BY-SA.

Ekologisk odling ger en bättre arbetsmiljö för producenten, bättre miljö – och ett renare te för dig.

Te odlas i tredje världen – oftast med målet att producera så billigt te som möjligt. Den lokala miljön utarmas av det ensidiga jordbruket och användingen av bekämpningsmedel är stor. Det drabbar både tearbetare, som ofta arbetar med otillräcklig skyddutrustning, och dig som får i dig rester av bekämpningsmedel.

Den ekologiska odlingen ger biologisk mångfald, möjliggör för småskaliga producenter att kunna få bättre betalt och ger ett rent te.

Därför säljer vi bara ekologiskt te.

EU_KRAV_logo_ekologiskt

Kontrollen är din trygghet

Teodlingen kontrolleras på plats av lokala certifieringsorgan. Varje mellanled är också kontrollerat och certifierat, vilket gör teet spårbart. Risken för inblandning minimeras genom att inköpta och sålda mängder kontrolleras mot varandra.

Därför ska du bara köpa certifierat te, som är märkt med KRAV eller EU-ekologiskt. Kolla också att certifieraren står med på förpackingen (t.ex. SE-EKO-01 eller SE-EKO-03). Annars får inte teet säljas som ekologiskt.

Vårt te är certifierat av SMAK AB (SE-EKO-03). Det innebär att de kontinuerligt kontrollerar vår verksamhet och våra leverantörer.

Independently verified
2952 recensioner